Polimer ve Kauçuk

Intertek polimer, plastik ve Kauçuk ürünler için Türkiye deki laboratuvarları yanında global laboratuvarlarıaracılığıyla da tarafsız laboratuvar hizmeti verir.

Polimerler endüstrileri için plastikler ve kompozitlere de destek olarak, ar-ge, ürün geliştirme, kalite kontrol, kalite güvence, ürün, satış, teknik ve müşteri hizmetlerinde test hizmetleri sağlar.

Analitik hizmetler

Polimer ve plastik test dizini A-Z

Mekanik testler


Analitik hizmetler

Polimer malzemeler analitik laboratuvar testleri.

Intertek plastik ve polimer sanayileri için fiziksel ve kimyasal analitik laboratuvar testleri, araştırma ve geliştirme hizmetleri için tarafsız laboratuvar hizmeti verir. Polimer analizlerine, hammadde, kompozit, katkı maddeleri, metaller, toksitler, kirlilikler, karışımlar ve daha başka içerikler dahildir.Intertek polimer üreticileri, geri dönüşümcüler, hammadde, katkı maddeleri tedarikçileri ve son kullanıcılar için kapsamlı bir analitik test hizmetleri sağlamaktadır.

Polimer ve plastik malzemelerin termal analizleri
Termal analiz, polimer veya plastik malzemelerin sıcaklık ve zaman değişimleri ölçerek polimer ve plastik özellikleri hakkında veri sağlar. Termal analiz müşterilere ürünün polimerik formülasyonu, proses geçmişi ve malzeme nihai fiziksel özelliklerini anlamasında yardımcı olur.

Element analizi


Polimer ve plastiklerde DSC testleri

 • Camsı geçiş sıcaklığı
 • Termogravimetrik analiz

Intertek ,polimer ve plastik araştırma ve geliştirme (Ar-Ge), kalite kontrol, proses ve ürün geliştirme ve diğer uygulamalar için Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) ile termal analiz sağlar.DSC termal analiz geniş bir yelpazedeki polimerler türleri, elastomerler ve plastik örnekleri için geniş yelpazedeki endüstride kullanılabilir.

Polimer DSC Analiz Yetenekleri:

 • Erime noktası
 • Isı kapasitesi
 • Kristallenme derecesi
 • Camsı geçiş
 • Kimlik belirleme
 • Oksidasyon indüksiyon süresi (OIT)
 • Saflık

DSC Test Metodları

 • ASTM E1269-05 Determination Specific Heat Capacity by DSC
 • ISO22768 Rubber, Determination of the glass transition temperature by DSC
 • ASTM D1519-95 Rubber, Determination of Melting Range
 • ASTM D3418-03 Transition Temperatures of Polymers By DSC
 • ISO11357-4 Determination of Specific Heat Capacity
 • ISO11357-3 Determination of Enthalpy Temperature of Melting and Crystallization

Termogravimetrik analizler

Termogravimetrik (TGA) analizi ısıtma veya soğutma ile oluşan ağırlık kaybı ve daha fazlasının tespitiyle, endotermik ve ekzotermik belirlenme için kullanılır. TGA ile analize, polimerler, plastik, kompozit malzemeler, laminat, yapıştırıcılar, gıda, kaplama, ilaç, organik maddeler, Kauçuk, petrol, kimyasal maddeler, patlayıcılar ve biyolojik örnekler dahil olabilir .

 • -%Yüksek uçucu madde
 • -%Orta uçucu madde
 • -%Yanıcı malzeme
 • -% kül
 • -% Bileşim içeriği

ASTM E1131,ASTM D 6370, TS EN ISO 11358


Mekanik Testler

Polimer malzemeler için Intertek mekanik testilerine, plastikler, elastomerler, kompozit malzemeler, filmler, yapıştırıcılar ve köpükler testleri dahildir. Plastik ve mekanik testler polimerlerin gerilme, yırtılma, kayma, eğilme, darbe, sıkıştırma, sürünme, yorulma, sürtünme, aşınma ve yapışma özelliklerini analiz içerir.

Intertek bir veya birden fazla test için hızlı, doğru test sonuçları ve kapsamlı laboratuvar hizmetleri sunar.

 • Izod Impact, ASTM D256, ISO 180
 • Charpy Impact ASTM D6110, ISO 179
 • Polymer and Plastics Services A to Z

-Ash Content ASTM D5630, ISO 3451

-Carbon black

Ash Content, % ASTM D 1506
Fines Content, % ASTM D 1508
Heating Loss, % ASTM D 1509
Iodine Adsorpiton Number, g/kg ASTM D 1510
Ph Value ASTM D 1512
Pour Density, kg/m3 ASTM D 1513
Sieve Residue, mg/kg ASTM D 1514
Carbon Black Extractables
Transmittance of Toluene Extract, %
ASTM D 1618
Sulphur Content, % ASTM D 1619

-Charpy Impact ISO 179

-Chemical Compatibility ASTM D543

– Compositional Analysis by Thermogravimetry ASTM E1131

-Density/Specific Gravity ASTM D792, ISO 1183

-Determination of activation energy ISO 11358-2

-Determination of glass transition temperature ASTM E1356, ISO 11357-2

-Determination of temperature and enthalpy of melting and crystallization ASTM D 3418 ISO 11357-3

-Determination of specific heat capacity Determination of specific heat capacity ISO 11357-4

-Determination of characteristic reaction-curve temperatures and times, enthalpy of reaction and degree of conversion ISO 11357-5

-Determination of oxidation induction time (isothermal OIT) and oxidation induction temperature (dynamic OIT)ISO 11357-6

– Determination of crystallization kinetics ISO 11357-7,ASTM E794

-Differential Scanning Calorimetry (DSC) ASTM D3418, E1356, ISO 11357

-Glass Transition Temperatures by DSC ASTM E1356, ISO 11357-2

-Izod Impact (Notched) ASTM D256, ISO 180

-Izod Impact (Unnotched) ASTM D4812, ISO 180

-Heat Deflection Temperature ASTM D648

-Melt Flow Index ASTM D1238, D3364, ISO 1133

-(OIT ) Oxidative-Induction Time of Polyolefins by Differential Scanning Calorimetry ASTM D3895

-Thermogravimetric Analysis (TGA)- ASTM E1131, ISO 11358

-Vicat Softening Point – ASTM D1525, and ISO 306

-Water Absorption – 24 Hour ASTM D570