Madenler

Kalite analizleri, etkin bağımsız gözetim hizmetleri

Intertek ; madenlerde ve cevherlerde analiz , test ve gözetim hizmetleri sunmaktadır.


Servislerimiz
 • Madenler Numune Hazırlama
 • Cevher Analizleri
 • Kömür Gözetim ve Analiz Hizmetleri
 • Maden Gözetim ve Surveyleri

Maden Numune Hazırlama

Mineral numune hazırlama hizmeti; mineral testleri için çok önemli bir aşamayı oluşturmaktadır.

Numune hazırlama çalışmasının ana amacı ; laboratuvara ulaştırılan bir numuneden temsili ve homojen bir alt numune elde edilmesini sağlamaktır. Doğru analiz sonuçları elde edilebilmesi doğru numune hazırlanabilmesi çok önemlidir.  Uygun numune hazırlama metodu ; numunenin tipine, boyutuna , minerolojik yapısına ve müşterinin analitik ihtiyaçlarına ve bütçesine göre seçilmektedir.

Cevher Analizleri

Cevher , maden konsantreleri ve yüksek saflıkta madenlerin analizleri yüksek hassasiyet ve kesinlik gerektirmektedir.

Intertek ;  cehver ve temel metal analizleri için çeşitli test yöntemleri sunar.  Bu test yöntemleri ; numune tip , saflık ve müşterilerin test sonuçlarını değerlendirme hedeflerine gore değişiklik göstermektedir.  Bu yöntemler en son enstrümental analiz teknikleri yanında klasik yaş kimya metodlarını da içerir.

Cevher analizleri şunlardır :

 • Demir Cevheri
 • Aluminyum Cevheri
 • Krom Cevheri
 • Mangan Cevheri

Kömür Gözetim ve Testleri

Intertek uluslararası standardlarda kömür test ve gözetim hizmetleri sunar.

Kömür Gözetim ve Testleri:

 • Kömür Kalite Analizleri
 • Kömür Kalite Analizlerine Şahitlik
 • Kömür Miktar Gözetimleri – Draft Survey ve Kantar Miktar Gözetimleri

Kömür Gözetim ve Testleri:

Intertek ; madencilere , alıcı ve satıcılara ve yükleyicilere  bağımsız kömür gözetim hizmetleri vermektedir. Sözkonusu hizmetler ; stok sahalarından , nakliye ve son kullanıcıya kadar varan geniş bir ağı kapsamaktadır.


Maden Gözetimleri

Intertek uluslararası standardlarda maden gözetim hizmetleri sunar.

Maden Gözetim Hizmetleri:

 • Ulusal ve Uluslararası Standardlarda Numune Alımları
 • Tartı Gözetimleri
 • Gemi Yükleme ve Tahliye Gözetimleri
 • Draft Surveyler
 • Ambar Temizlik Gözetimleri
 • On Hire / Off Hire Surveyler
 • Ambar Kapakları Sızdırmazlık Test ve Gözetimleri

Konteynır yükleme ve boşaltma gözetimleri